عملیات مورد نظر با موفقیت صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ ماموران گمرک اینچه برون در استان گلستان در بازرسی از محموله یک کامیون تریلر چادری 5233 کیلوگرم دانه خشخاش را در این کامیون کشف کردند. بر اساس این گزارش ماموران گمرک اینچه برون با هوشیاری و رصد یک کامیون و دربررسی اسناد و مدارک محموله به آن مشکوک شده و به بازرسی آن اقدام کردند. در این بازرسی مشخص شد، بیش از 5 تن دانه خشخاش در محموله تریلر جاسازی شده بود ماموران گمرک این محموله قاچاق را کشف کردند و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، اینچه برون نقطه صفر مرزی استان گلستان و یکی از مرزهای گمرکی میان ایران و ترکمنستان است

مجوز ها

logo-samandehi