عملیات مورد نظر با موفقیت صورت گرفت

بنابه گفته جناب اقای همتی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهمری اسلامی بدین وسیله به استحضار میرساند از تاریخ97/09/03استفاده از تهسیلات ارزی کوتاه مدت دارو و ملزومات پزشکی با موافقت و امضای هر یک از افراد زیر مورد تایید وزارت خواهد بود

جناب آقای دکتر غلامرضا اکبری-

جناب آقای دکتر حمید درفشی-

جناب آقای دکتر رضا مسایلی-   

مجوز ها

logo-samandehi